DOTACE NA OBĚDY VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/24

Zveřejněno: 30.6.2023

Upozorňujeme rodiče na možnost vstupu dítěte do dotačního programu Olomouckého kraje

"Příspěvky na obědy do škol v Olomouckém kraji - 2023/24"

Výše uvedený dotační program je určen pro děti , jejichž zákonný zástupce 

  • je příjemcem dávek hmotné nouze - doplatek na bydlení
  • je příjemcem dávek hmotné nouze - příspěvek na živobytí.

V případě zájmu o vstup dítěte do dotačního programu kontaktujte neprodleně ředitelku mateřské školy.