O nás

V naší MŠ se nachází 3 třídy s kapacitou 72 dětí.

Budova školy je dvoupodlažní, sídlí v klidném prostředí plném zeleně asi 10 minut od centra města. K budově náleží dvě zahrady, kde se nacházejí velké travnaté plochy, hřiště, pískoviště a nové hrací prvky.

Hlavním záměrem školního vzdělávacího programu s názvem S KAMARÁDY NÁS SVĚT BAVÍ je, aby se děti mohly zdravě rozvíjet a učit, aby se cítily spokojeně a bezpečně v přátelském a vlídném prostředí.

Provoz MŠ je od 6.00 do 16.00 hod.

Platba školného je na školní rok 2021 - 2022 - 394 Kč.

 

DENNÍ REŽIM

6.00 - 8.30  scházení dětí, spontánní a individuální činnosti

8.30 - 9.15  pohybová aktivita, ranní kruh, svačina

9.15 - 9.45  řízené činnosti

9.45 - 11.30  příprava a pobyt venku

11.30 - 12.00  oběd

12.00 - 13.45  hygiena, odpolední odpočinek, vstávání

14.00  svačina

do 16.00  odpolení činnosti, rozcházení dětí