Stravování

Stravování v naší MŠ zajišťuje Zařízení školního stravování Přerov, provozovna Kozlovská 44.

 Veškeré informace a jídelní lístek najdete na stránkách jídelny http://zssprerov2-cz.webnode.cz/kozlovska-44/