Důležité dokumenty

28.4.2022
Kritéria pro přijetí dětí

Stáhnout
24.4.2022
Žádost o přijetí dítěte

Stáhnout
9.12.2021
Rozpočet 2022, výhled 2023 - 2024

Stáhnout
12.11.2021
Školní řád 2021 - 2022

Stáhnout
15.9.2021
Projekt Šablony III

Stáhnout
23.8.2021
Vnitřní řád školní jídelny - výdejny Jasínkova

Stáhnout
7.1.2020
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Stáhnout
6.1.2020
Informace GDPR

Stáhnout
6.1.2020
Prohlášení o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce dětí.

Stáhnout