Důležité dokumenty

1.9.2023
Školní řád 2023/2024

Stáhnout
15.5.2023
Výsledky zápisu podle registračních čísel

Stáhnout
21.4.2023
Směrnice o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ a kritéria pro přijetí

Stáhnout
21.4.2023
Evidenční list

Stáhnout
24.4.2022
Žádost o přijetí dítěte

Stáhnout
15.9.2021
Projekt Šablony III

Stáhnout
23.8.2021
Vnitřní řád školní jídelny - výdejny Jasínkova

Stáhnout
7.1.2020
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Stáhnout
6.1.2020
Informace GDPR

Stáhnout
6.1.2020
Prohlášení o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce dětí.

Stáhnout